Ye Myint

Titel: Birma Periode 26 maart – 20 mei 2011 Locatie: Pakhuisgalerie

Mary Manikus

Titel: Koeien en Zo Periode: 6 maart – 2 april 2011 Locatie: Galerie Wim Zwijsen